Spoločnosť NETmont bola založená 23. 7. 1998 s cieľom poskytutnúť zákazní­kom čo najkomplexnejšie dodávky v oblasti slaboprúdových, silnoprúdových a stavebných technológií­. Počas svojho vývoja sme sa stali partnermi rôznych významných firiem. Za zmienku stojí­ partnerstvo so spoločnosťou Compaq, neskôr Hewlett Packard, pre ktorú sme ako partner realizovali celý rad zaují­mavých projektov v oblasti IT a od roku 2007 sme sa stali partnermi spoločnosti Cisco.

Predmet našej firmy sa dá stručne zhrunúť do niekoľkých činností

elektroinštalatérstvo

 • nn - rozvody
 • osvetlovacia technika
 • zdroje nepretržitého napätia

riešenia v oblasti IT (informačné technológie, komunikačné a TV systémy)

 • štrukturované kabelážne systémy
 • dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky
 • aktívne sieťové zariadenia
 • telefónne rozvody a telefónne ústredne
 • audio-videovrátniky
 • televí­zne rozvody a satelity

riešenia v oblasti bezpečnostných systémov

 • elektronické zabezpečovacie systémy
 • priemyselná televí­zia
 • systém kontroly vstupov a pohybu osôb
 • dochádzkové systémy

riešenia v oblasti požiarneho zabezpečenia stavieb

 • elektronická požiarna signalizácia
 • požiarno - evakuačný rozhlas

stavebné technológie

 • dutinové podlahy
 • dvojité podlahy
 • podpodlahové kanálové systémy
 • parapetné systémy znížené stropy

Vo väčšine spomí­naných technológií­ sa zaoberáme aj naprojektovaní­m systémov, preto sme vyhľadávaným partnerom rôznych architektonických kancelárií­. Našim záujmom je poskytnúť čo najkomplexnejšie služby v oblasti elektrotechnického zabepečenia objektov. Samozrejme, sme veľmi radi, pokiaľ sa nám podarí­ naše projekčné úsilie pretaviť do samotnej realizácie, kde môžeme uplatniť naše dlhodobé skúsennosti pri riešení­ problémov. Naša spoločnosť sí­dli v Bratislave, má približne 30 zamestnancov. Jej pracovní­ci majú dlhoročné skúsennosti s aplikáciou ponúkaných technológií­. Za spomenutie stojí­ budovanie elektrotechnického zabezpečenia objektov Tatracentra, Národného personalizačného centra pre ministerstvo vnútra, momentálne budované bytové centrum Koloseo, rekonštrukcia Erdodyho paláca v Bratislave, budovanie počí­tačových sietí­ a elektrorozvodov vo Všeobecnej úverovej banke v rámci celého Slovenska a dlhoročná spolupráca s firmou Hewlett - Packard (COMPAQ) pri budovaní­ kabelážnych systémov.

Zakladateľ spoločnosti vidí­ priestor presadenia sa firmy v oblasti budovania stredných a veľkých administratí­vnych objektov a v oblasti subdodávok. Nebojí­me sa ani neľahkých projektov. Aby sme uspeli pred stále silnejúcou konkurenciou snaží­me sa starať o rast vedomostí­ našich pracovní­kov.

Vo firmách, kde sme doteraz pôsobili, časom zví­ťazila kvantita obchodov nad spokojnosťou zákazní­ka. Verí­m, že sme iný­. V športovom zápolení­ je ví­ťaz a porazený­. Pri spolupráci s našou firmou Vám garantujeme spokojnosť pre všetky zúčastnené strany.