Pre nášho dlhoročného partnera sme vybudovali optické trasy na prepojenie výrobných hál, ako aj optické prepoje medzi kľúčovými prvkami siete vrámci lokality. Výrobu sme pokryli WiFi signálom v redundantnom zapojení. V Prievidzi aj Handlovej sme zrealizovali prístupovú aj core vrstvu a obe lokality sme bezpečne prepojili. Celé riešenie boli vystavané redundantne s ohľadom na vysokú dostupnosť služby.

Routing, switching aj wireless je postavený na enterprise riešení Cisco.