Elektroinštalatérstvo

nn - rozvody osvetlovacia technika zdroje nepretržitého napätia

Riešenia v oblasti IT

štrukturované kabelážne systémy dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky aktívne sieťové zariadenia Cisco telefónne rozvody a telefónne ústredne audio-videovrátniky televí­zne rozvody a satelity

Riešenia v oblasti bezpečnostných systémov

elektronické zabezpečovacie systémy priemyselná televí­zia systém kontroly vstupov a pohybu osôb dochádzkové systémy riešenia v oblasti požiarneho zabezpečenia stavieb elektronická požiarna signalizácia požiarno - evakuačný rozhlas

Stavebné technológie

dutinové podlahy dvojité podlahy podpodlahové kanálové systémy parapetné systémy znížené stropy