Polyfunkčný objekt Aircraft Sport House

Športový komplex blízko nákupného centra AVION v Bratislave. Dodávali a nainštalovanli sme nasledovné technológie: požiarno evakuačný rozhlas (PER), elektrická požiarna signalizácia (EPS), štrukturovaná kabeláž (ŠK), poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN), kamerový systém (CCTV) parkovací systém, systém kontroly vstupov (SKV)