Hotel Marriott

Priamo na začiatku pešej zóny, iba niekoľko minút od historického centra Starého mesta, sa nachádza nový zrekonštruovaný AC HOTELS MARRIOTT. Centrálna poloha hotelu ponúka podnikateľskej ako aj turistickej klientele optimálne východisko pre obchodné rokovania aj pre okružné turistické cesty.

navrhnuté a realizované:

  • požiarno evakuačný rozhlas (PER)
  • elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • ozvučenie priestorov štrukturovaná kabeláž (ŠK)
  • poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)
  • kamerový systém (CCTV)

Hotel Marriott Bratislava