Bytový komplex Koloseo

Bytový komplex na Tomášikovej ulici v Bratislave, 711 bytov. Komplex sa skladá z 5 objektov spojených podzemnou garážou. Navrhnuté a realizované: štrukturovaná kabeláž (ŠK) požiarno evakuačný rozhlas (PER) elektrická požiarna signalizácia (EPS) vstupný video-systém systém kontroly vstupov (SKV)