Vienna Park

Polyfunkčný dom Krasovského je polyfunkčná budova v Bratislave v mestskej časti Petržalka v okrese Bratislava V na ulici Krasovského. Nachádza sa pri nadjazde na diaľnicou D1 v blízkosti bývalého lesíka na Krasovského a je to súčasť plánovanej širšej zástavby. Navrhli a zrealizovali sme požiarno evakuačný rozhlas (PER), elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS) a telefónnu ústredňu (PBX)