Slovenský plynárenský priemysel

Nová dominanta areálu spoločnosti SPP, a. s., je postavená medzi existujúcimi objektmi spoločnosti a dotvára tak komplex administratívno-prevádzkovej centrály SPP na Mlynských nivách v Bratislave. Jej konzervatívny vzhľad korešponduje s okolitými budovami v súlade so zámerom zjednotiť výraz administratívnych objektov v areáli spoločnosti. Priestory novej budovy, prevažne určené na administratívne využitie, sú doplnené ďalšími funkciami - zákazníckym centrom, galériou, materskou škôlkou a podzemným parkoviskom.

Budova je navrhnutá a zhotovená vo vysokom štandarde tak po materiálovej, ako aj po technologickej stránke.
Nová administratívna budova SPP, a. s., farebne a proporcionálne dotvára komplex prevádzkových budov SPP, a. s. Tmavá farebnosť je zvolená zámerne, aby rytmizovala existujúce objekty, ktoré sú svetlé (priečne osadené) a tmavé (pozdĺžne osadené)...

navrhnuté a realizované:

  • požiarno evakuačný rozhlas (PER)
  • elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • štrukturovaná kabeláž (ŠK)
  • optické prepojenie budov SPP
  • ozvučenie kongresových priestorov
  • projekcia