Hotel Elizabeth

navrhnuté a realizované:

  • kamerový systém (CCTV)
  • zabezpečovací systém (EZS)
  • dochádzkový systém štrukturovaná kabeláž (ŠK
  • kompletná sieťová infraštruktúra postavená na aktívnych zariadenia Cisco

Hotel Elizabeth Trenčín